13-425 Vial
13-425 4ml Vial

13-425 4ml Vial

4mL chai lọ được sử dụng rộng rãi trong hợp chất lưu trữ là tốt đối với sắc ký mẫu lọ.

13-425 vít Thread Cap với Septa

13-425 vít Thread Cap với Septa

Nắp có bình thường màu đen, màu sắc khác có thể được cũng sản xuất cho phù hợp.

Chiết Giang ALWSCI Technologies Co, Ltd là một trong những nhà sản xuất hàng đầu Trung Quốc 13-425 lọ và các nhà cung cấp, chào mừng đến bán buôn giá rẻ 15x45 lọ từ chúng tôi.