Nắp đậy chai vial
Ép đầu Headspace lọ

Ép đầu Headspace lọ

SAll headspace lọ được sản xuất để cung cấp trang phục thủy tinh dày.

Chiết Giang ALWSCI Technologies Co, Ltd là một trong những nhà sản xuất hàng đầu Trung Quốc crimp headspace lọ và các nhà cung cấp, chào mừng đến cửa bán buôn bán buôn teflon giá rẻ butyl, lọ chuẩn bị mẫu từ chúng tôi.