Triển lãm
Trang chủ > Triển lãm > Nội dung
Phòng thí nghiệm Triều tiên năm 2017
- Apr 24, 2017 -

Trong tháng tư 18-21, Gyeonggi-do, Hàn Quốc


Chúng tôi đã gặp rất nhiều bạn bè cũ trong thời gian triển lãm và có một giao tiếp tốt với nhau,

Một số sản phẩm mới cũng cho thấy và rất phổ biến cho các khách hàng,

Nó là một cơ hội rất lãng quên triển lãm cho chúng tôi.


Mong gặp bạn bè nhiều hơn vào năm tới.


24 tháng 4 năm 2017


会馆门口-1_副本.jpg


展位图-2_副本.jpg


展位图-5_副本.jpg


会谈-1_副本.jpg


会谈3_副本.jpg