Triển lãm
Trang chủ > Triển lãm > Nội dung
Kinh nghiệm trong PITTCON2015
- Dec 09, 2015 -

Pittcon là hội nghị thường niên lớn nhất và trình bày cho phòng thí nghiệm khoa học của thế giới.

Này trình bày toàn cầu cho chúng ta cơ hội để có được một cái nhìn tay vào thiết bị phòng thí nghiệm mới nhất, tham gia vào sống

trình diễn và hội thảo sản phẩm, nói chuyện với các chuyên gia kỹ thuật, và tìm thấy các giải pháp để tất cả phòng thí nghiệm thách thức.

Một cặp: ArabLab năm 2016

Tiếp theo: CPHI 2015