Triển lãm
Trang chủ > Triển lãm > Nội dung
Chữ sắc ký khí là gì? dụng cụ hplc
- May 27, 2016 -

Chữ sắc ký khí là gì?


Phép sắc ký khí (GC) là một dạng sắc ký phổ biến được sử dụng trong hóa học phân tích để tách và phân tích các hợp chất có thể bốc hơi mà không phân hủy. Các ứng dụng tiêu biểu của GC bao gồm kiểm tra độ tinh khiết của một chất cụ thể, hoặc tách các thành phần khác nhau của một hỗn hợp (cũng có thể xác định được các thành phần tương đối của các hợp chất đó). Trong một số trường hợp, GC có thể giúp xác định một hợp chất. Trong phương pháp sắc ký chuẩn, GC có thể được dùng để điều chế các hợp chất tinh khiết từ một hỗn hợp.

 


ALWSCI cung cấp 10ml, 20ml lọ thủy tinh tự động headspace đặc biệt cho sắc ký khí, cả hai uốn và vít cổ có sẵn.

 

Trân trọng,

Đội ALWSCI


Một cặp: BCEIA 2017

Tiếp theo: Triển lãm 2017