Tin tức
Trang chủ > Tin tức > Nội dung
Tên công ty đã thay đổi
- Jul 21, 2016 -


Kính thưa khách hàng,

Chúng tôi xin thông báo với bạn rằng tên công ty của chúng tôi đã được thay đổi như sau:


Từ : Thiệu Hưng ALWSCI Technologies Co, Ltd

Đến : Chiết Giang ALWSCI Technologies Co, Ltd


Chú ý

Vui lòng cũng thay đổi Người hưởng lợi cho Chiết Giang ALWSCI Technologies Co., Ltd khi bạn thu xếp thanh toán.Cảm ơn vì sự hợp tác của bạn.


ALW SCI TEAM

Ngày 21 tháng 7 năm 2016