Vỏ lọ
Vỏ chai thuốc

Vỏ chai thuốc

Thủy tinh, cơ sở phẳng, 1-1.2 ml với cắm.

Chiết Giang ALWSCI Technologies Co, Ltd là một trong những nhà sản xuất lọ thủy tinh hàng đầu của Trung Quốc và các nhà cung cấp, chào mừng đến bán buôn giá rẻ 8x40 lọ vỏ từ chúng tôi.