Ống nghiệm
Ống nghiệm

Ống nghiệm

ALWSCI kính văn hóa và ống nghiệm có men đánh dấu tại chỗ.

Chiết Giang ALWSCI Technologies Co, Ltd là một trong những nhà sản xuất hàng đầu của Trung Quốc thử nghiệm các nhà sản xuất ống và các nhà cung cấp, chào mừng đến ống nghiệm bán buôn giá rẻ, 16x100 ống nghiệm từ chúng tôi.